Arnika

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

Naše příběhy s dobrým koncem dokládají, že práce lidí v Arnice přináší konkrétní výsledky. Pořád pracujeme na tom, aby tomu tak bylo i nadále. Seznam úspěchů Arniky by byl o mnoho kratší bez dobrovolníků a dárců. Všem, kteří nás jakkoli podporují, velmi děkujeme – vaše důvěra je pro nás zavazující.

Arnika pracuje ve třech programech:

Centrum pro podporu občanů – podporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí
Ochrana přírody – chráníme druhovou rozmanitost a hodnotu našich vod a toků
Toxické látky a odpady – omezujeme jejich výskyt a prosazujeme lepší informovanost

Díky pobočkám v Českých Budějovicích, Děčíně, Chotěboři, Jihlavě, Ostravě, Uherském Hradišti a Praze se dokážeme dobře orientovat v ekologických problémech daných regionů. Využíváme toho především při řešení konkrétních lokálních kauz.

Poslání: Naším posláním je zlepšení stavu životního prostředí a ochrana přírody.

Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Významnou roli v naší činnosti hraje spolupráce s dalšími nevládními organizacemi na úrovni České republiky i na mezinárodní úrovni.

Motto: „Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“ Slova Luthera Stojícího Medvěda z kmene Lakotů.

Arnika.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>