Oživení

Občanské sdružení Oživení vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci a rozvoji udržitelné dopravy. Od roku 1999 se zabývá také systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života.

Cílem našich aktivit je:

  • vyšší transparentnost rozhodování a hospodaření veřejné správy
  • omezení výskytu korupčního chování a střetů zájmů úředníků i politiků
  • vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření
  • zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných
  • vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty ve městě i na venkově
  • snížení nadměrné automobilové dopravy v Praze

Oživení je členem asociace ekologických organizací Zelený kruh a Oborové platformy ekologických nevládních organizací.

Program Bezkorupce

Oživení se již desátým rokem věnuje problematice střetu zájmů, klientelismu a dalších projevů korupčního jednání. Ukazuje se, že propojení volených zástupců města a soukromého sektoru, a především pak mizivá transparentnost těchto vztahů bez kontroly veřejnosti, vytváří vhodný prostor pro bujení korupce a klientelismu. Korupcí je nejohroženější oblast zadávání veřejných zakázek, územního plánování, stavebních řízení, ale také financování politických stran. Na základě našich několikaletých zkušeností jsme přesvědčeni, že vysoká míra otevřenosti a průhlednost veřejného sektoru je nejlepším lékem proti korupci a střetu zájmů. Proto považujeme za prioritu prosadit taková opatření, která povedou k co největší průhlednosti práce a hospodaření veřejných institucí (např. zveřejněná majetková přiznaní veřejných funkcionářů, otevření procesu rozdělování veřejných zakázek, veřejná jednání rady atd.).

Program Udržitelná doprava

V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnujeme nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců – dětem, rodičům s kočárky, občanům na invalidních vozících a nevidomým.

Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí, ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy, poskytujeme poradenství a zajišťujeme medializaci jejich problémů a výsledků práce. Vytváříme síť konzultantů pro osvětovou práci se školami v oblasti udržitelné mobility. Pořádáme odborné semináře a konference na téma pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na podporu těchto ekologicky šetrných způsobů dopravy. Naši pracovníci jsou členy odborných pracovních skupin a komisí ve veřejné správě, které se zabývají pěší a cyklistickou dopravou v Praze.
Více na www.udrzitelnadoprava.cz.

http://www.oziveni.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>