Kaple Rektorská

Společensky napjatá situace a nespokojenost občanů se směřováním české společnosti vede mnoho lidí k poznání, že cesta dopředu je možná pouze přes obnovení přirozených pospolitostí, jakými jsou rodina a obec. Je potřeba najít způsob, jak sdílet zkušenosti mezi generacemi, jak posílit společenství, jak oživit úctu k místu, kde žijeme, k vlasti, k zemi a planetě. Místo, kde žijeme my, nás několik z občanského sdružení KAPLE REKTORSKÁ, je v pražských Malešicích. Žije zde kolem 12 tisíc obyvatel, což je středně velké české město, jako např. Tachov nebo Vysoké Mýto. Na rozdíl od těchto měst, tady však není ani kostel, ani knihovna, ani žádný společenský sál nebo kino. Není tady místo, kde by se lidi prolnuli, pocítili vzájemnou sounáležitost a jakousi sympatii k prostoru, k místu, kde žijí. Určitě je tady několik hezkých míst, ale k nejpůvabnějším a taky nejzajímavějším patří prostor na kopci nad starými Malešicemi, kde na jedné straně stojí opuštěná kaple s kalichem nad sedlovou střechou a proti ní v parku proti ní stojí barokní kaplička – symbolická připomínka Kalvárie.  Po několika letech, kdy zde probíhaly bohoslužby, lidí ve sboru ubývalo a kazatelská stanice v Malešicích byla zrušena.

Před rokem jsme se rozhodli založit Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ, jehož posláním má být vzkříšení ducha tohoto místa a oživení lidské pospolitosti v Malešicích.

Snahou občanského sdružení KAPLE REKTORSKÁ je vrátit tomuto zajímavému objektu život, znovunavrátit ho účelům, ke kterým byl postaven: k rozvíjení společenského života. Pokud se naše myšlenky vzájemně propojí, mohlo by v Malešicích vzniknout společenské kulturně-duchovní centrum, naplněné různorodými aktivitami.Rádi bychom prostor otevřeli všem lidem, kteří o to budou stát:

* věřícím k pravidelným bohoslužbám a programům duchovní povahy

* matkám s malými dětmi, které by zde společně trávily dopoledne * školní mládeži a jejím pedagogům (např. audiovizuální programy, přednášky, artdílna, atd.). V lokalitě sídlí ZŠ (2), SŠ (3) a Speciální škola (1).

* „náctiletým“ může centrum sloužit jako nízko prahový klub, nebo jako zkušebna pro amatérské hudebníky a divadelníky

*široké veřejnosti, kterou snad osloví hlavní programová nabídka (odpolední vernisáže a večerní představení, výstavy, koncerty, komorní divadelní inscenace, filmové večery s projekcí artových filmů, přednášky na různá témata, atd.)

Bohužel veškeré aktivity o. s. hatí nelogický a nepochopitelný postoj majitele objektu České církve evangelické, která hodlá objekt sanovat.  Nicméně naše občanské sdružení se nemíní se záměrem ČCE smířit a podniká aktivity proti tomuto rozhodnutí (jednání o prohlášení objektu památkou, petice občanů, medializace kauzy…).

Kontakt:

MgA. Mária Uhrinová, předsedkyně
mobil: 720559672
www. kaple-rektorska.webnode.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>